_LANG_32 : ข่าวสาร TG191 UPDATE / 07-01-2020 Views: 453

ข่าวดี ไชน่าแอร์ไลน์ เปิดเส้นทาง เชียงใหม่ ไทเป บินตรงข่าวดี ไชน่าแอร์ไลน์ เปิดเส้นทาง เชียงใหม่ ไทเป บินตรง
ข่าวดี สำหรับพี่น้องเชียงใหม่ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) จะเปิดให้บริการบินตรง จาก TaoYuan Airport (TPE) ถึงท่าอากาศยาน นานาชาติเชียงใหม่ (CXN) ด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 737-800 ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2020 เป็นต้นไป  โดยเส้นทางในเมืองรองนี้ได้เปิดตามเส้นทาง ไทเป เกาะเซบู ซึ่งได้จะเปิดให้บริการในเดือน มีนาคม 2020 เป็นต้นไป

โดยเที่ยวแรกจะบินจากไทเปด้วยเที่ยวบินที่  CI851 จากไทเปเวลา 7.30 น. ถึงเชียงใหม่ 10.30 และออกจากเชียงใหม่เวลา 11.20 น. ถึงไทเป 16.35 น. โดยเที่ยวบิน CI852 และจะให้บริการทุกวันอังคาร พุธ ศุกร์ และเสาร์เท่านั้น 

โดยการเปิดเที่ยวบินครั้งนี้จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวใต้หวันเองที่ต้องการมาเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวฝั่งไทยภาคเหนือที่ต้องการไปใต้หวัน ซึ่งรับนักท่องเที่ยวไทยโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า

ปัจจุบันสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ซึ่งมีฐานบินที่ ไทเป มีเที่ยวบินซึ่งบินจากกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิอยู่แล้ววันละหลายเที่ยวบินเข้าไทเป และต่อไปยังจุดหมายต่างๆ ทั่วโลก


TG191.COM

visa