_LANG_32 : FARE LINE / 22-01-2020 Views: 2,323

เกาหลี บินตรง ถูกสุด Full serviceเกาหลี บินตรง ถูกสุด Full service
เอเชียน่าแอร์ไลน์ จัดหนัก จัดเต็ม บินไปเกาหลี บินตรง ด้วยเครื่องบินทันสมัย แบบ Full Service จองด่วนวันนี้ด้วยราคาเริ่มต้นรวมภาษี 12,700 บาทเท่านั้น

        เส้นทาง - จุดหมาย ชั้นบัตรโดยสาร ฿ ราคาไปกลับ
 รวมภาษี
BKK - ICN โซล เกาหลีใต้ (ไปกลับ)

ชั้นประหยัด


เงื่อนไขสำคัญ ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) เท่านั้น
ออกบัตรโดยสาร วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2020
ช่วงเวลาที่ให้เดินทางได้ วันนี้ - 31 มีนาคม 2020 และช่วงเวลา 6 พ.ค. - 30 มิถุนายน  2020
อายุบัตรโดยสาร 3 เดือน 
ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ หรือในการจองออนไลน์ให้ใส่จำนวนเด็กทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 2,000 บาท ต่อครั้งไม่รวมส่วนต่าง
การยกเลิกเที่ยวบินหากไม่ประสงค์เดินทาง ไม่เป็นการอนุญาต 
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่อนุญาต 
การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาต
ข้อมูลน้ำหนักสัมภาระ 23 กิโลกรัม 
ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของการบินไทย และกลุ่มสายการบินพันธมิตร
ราคาบัตรโดยสารที่แสดงรวมภาษีหรือไม่ ? ราคาที่แสดงข้างบนเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านตรวจสอบราคาและทำการออกบัตรโดยสารภายในกำหนด
เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้เพื่อป้องการราคาบัตรโดยสารเปลี่ยนแปลง
เครื่องบินที่ใช้บินหลัก เครื่องบินแบบ Airbus A330

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
ลดทุกเส้นทาง ถูกกว่าไปญี่ปุ่น บิน 5 ดาวไปถึงสหรัฐกับสายการบิน เอเชียน่าแอร์ไลน์ สายการบินอันดับสองของประเทสเกาหลี ด้วยเครื่องบิน ...
เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) โดยมีเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ เข้ากรุงโซล ทุกวันด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส A380 ขอมอบบริการใหม่และประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการโดยสารกับที่นั่ง ...
เอเชียน่า แอร์ไลน์ เดินทาง 2 คนประหยัดกว่า  ด้วยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ ราคารวมภาษี แล้ว 14,680 บาท และในชั้นธุรกิจ ...visa