_LANG_32 : FARE LINE / 23-01-2020 Views: 1,772

เอมิเรตน์ บินตรงสู่พนมเปญเอมิเรตน์ บินตรงสู่พนมเปญ
เอมิเรตน์บินตรงสู่พนมเปญ ดินแดนแห่งอารยธรรมขอม ทุกวันด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777 และราคาที่ประหยัดสุด กับสายการบินที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก สัมผัสกับบรรยากาศแบบหรูหราได้แล้วจากกรุงเทพฯ วันนี้

เงื่อนไขสำคัญ ต้องเดินทางด้วยสายการบินเอมิเรตน์เท่านั้น EK only
ออกบัตรโดยสาร วันนี้ -  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ช่วงเวลาที่ให้เดินทางได้ วันนี้  - 30 พฤศจิกายน 2020
อายุบัตรโดยสาร 2 เดือน 
ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ หรือในการจองออนไลน์ให้ใส่จำนวนเด็กทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1,200บาท ต่อครั้งไม่รวมส่วนต่าง
การยกเลิกเที่ยวบินหากไม่ประสงค์เดินทาง ไม่เป็นการอนุญาต (ขอเงินคืนไม่ได้)
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่อนุญาต 
การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาต
ข้อมูลน้ำหนักสัมภาระ 25 กิโลกรัม 
ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของเอมิเรตน์ และกลุ่มสายการบินในเครือ
ราคาบัตรโดยสารที่แสดงรวมภาษีหรือไม่ ? ราคาที่แสดงข้างบนเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านตรวจสอบราคาและทำการออกบัตรโดยสารภายในกำหนด
เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้เพื่อป้องการราคาบัตรโดยสารเปลี่ยนแปลง
เครื่องบินที่ใช้บินหลัก โบอิ้ง 777-300

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
เปิดให้จองผ่าน ตัวแทนจำหน่ายแล้ว สำหรับโปรโมชั่นเอมิเรตน์ ลดทุกเส้นทางทั่วโลก TG191 จัดทำรายชื่อเมืองที่ลดราคาให้ท่านรวมภาษี ...visa