_LANG_32 : FARE LINE / 01-02-2020 Views: 2,300

ซิดนีย์ 13,990 ถูกกว่า ญี่ปุ่น ด้วยเวียดนามแอรืไลน์ซิดนีย์ 13,990 ถูกกว่า ญี่ปุ่น ด้วยเวียดนามแอรืไลน์
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service


เส้นทาง - จุดหมาย ชั้นบัตรโดยสาร ราคารวม
BKK - ซิดนีย์

ชั้นประหยัด


เงื่อนไขสำคัญ ต้องเดินทางด้วยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เท่านั้น
ออกบัตรโดยสาร 16 มกราคม 2020 - 31 มีนาคม  200
ช่วงเวลาที่ให้เดินทางได้ 16 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2020 
อายุบัตรโดยสาร 3 เดือน
ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก กรุณาตรวจสอบส่วนลดกับเจ้าหน้าที่ หรือในการจองออนไลน์ให้ใส่จำนวนเด็กทุกครั้ง
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 80 USD ไม่รวมส่วนต่าง
การยกเลิกเที่ยวบินหากไม่ประสงค์เดินทาง 80 USD ไม่รวมส่วนต่าง
การเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ไม่อนุญาต 
การอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจ ไม่อนุญาต
ข้อมูลน้ำหนักสัมภาระ 23 กิโลกรัม
ข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมไมล์ สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของสายการบิน
ราคาบัตรโดยสารที่แสดงรวมภาษีหรือไม่ ? ราคาที่แสดงข้างบนเป็นราคาที่รวมภาษีแล้ว
เงื่อนไขอื่นๆ ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอให้ท่านตรวจสอบราคาและทำการออกบัตรโดยสารภายในกำหนด
เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดให้เพื่อป้องการราคาบัตรโดยสารเปลี่ยนแปลง
เครื่องบินที่ใช้บินหลัก Boing 787 / A350

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยบนเครื่องบินแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในเที่ยวบินอีกต่อไป โดยการตัดสินใจดังกล่าว ...
รัฐมนตรีไต้หวัน ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว เรื่องการเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ...
แอร์เอเชีย ได้รับรางวัลสายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Low-Cost Airline) จากการประกาศรางวัลสายการบินประจำปี ...
บาติกแอร์ สายการบินของอินโดนีเซีย  เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางใหม่ บินตรงระหว่าง จาการ์ตา - ดอนเมือง บินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง ...
Virgin Atlantic จะเข้าร่วม SkyTeam ต้นปี 2023 โดยจะเป็นสายการบินแรกและรายเดียวของ SkyTeam ในสหราชอาณาจักร ที่ช่วยเสริมเครือข่ายและบริการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของพันธมิตรทั้งไปและกลับจากลอนดอนฮีทโธรว์และสนามบินแมนเชสเตอร์  ...visa