_LANG_32 : ข่าวสาร TG191 UPDATE / 13-11-2020 Views: 1,328

ด่วน ..ข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่บินด้วย OMAN AIRด่วน ..ข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่บินด้วย OMAN AIR
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์

เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้โดยสารทุกท่านต้องทำการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Tarassud+ app ก่อนเช็คอิน
2. ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ผู้โดยสารต้องโชว์ผลตรวจโควิด - 19 ที่มีผลเป็น - (PCR Test) และผลการตรวจต้องมีอายุต่ำกว่า 96 ชั่วโมง ก่อนบิน
3. สำหรับผู้โดยสารที่พำนักในโอมานมากกว่า 7 วัน จะต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น  Hmushrif app
4. ผู้โดยสารจะต้องพิมพ์ผลการตรวจที่ทำการตรวจแล้วมาให้พร้อม

สำหรับโรงพยาบาลที่ทำการตรวจ Covid - 19 PCR Test ได้แก่

โรงพยาบาลกรุงเทพ
- การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (การคัดกรอง COVID-19)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินอื่น อัตรา 6,500 บาท
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินโอมานแอร์ อัตรา 4,500 บาท
 ข้อมูลการติดต่อ 
โทร.(02) 310-3000 หรือ สายด่วน โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com

โรงพยาบาลสุขุมวิท
- ค่าบริการโรงพยาบาล สำหรับ (การคัดกรอง COVID-19) (PCR Test) 
ผลแล็บ และ ใบรับรองแพทย์ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินอื่น อัตรา 5,500 บาท
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินโอมานแอร์ อัตรา 3,900 บาท 
   ข้อมูลการติดต่อ   
Whatsapp (both English and Arabaic)
โทร +66 (0) 982 854 556
Email : ipc@sukumvithospital.com

โรงพยาบาลธนบุรี
- Covid-19 PCR Screening test
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินอื่น อัตรา 3,500 บาท
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินโอมานแอร์ อัตรา 10% disc
   ข้อมูลการติดต่อ  
Mobile : +66 0994978249
Email : orawan8249@gmail.com

โรงพยาบาลปิยะเวท
- Covid-19 PCR Screening test  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินอื่น อัตรา 4,500 บาท
ผู้โดยสารเดินทางกับสายการบินโอมานแอร์ อัตรา 3,500 บาท 
   ข้อมูลการติดต่อ    
Mobile/Whatsapp : +66818200684
Tel. +6621295555 
Email : imcc@piyavate.com

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...
3,795 บาท ไปกลับ บินเครื่องลำใหญ่ A330 - 900 จองด่วนวันนี้กับ ไทยไลออนแอร์ วันหยุดยาวนี้ที่ยังว่างเยอะ ราคาประกันวันต่อวัน ...visa