หมวด : ประเทศที่ต้องขอวีซ่า / 08-02-2009 Views: 10,457

วีซ่าอิตาลี Italy Visaวีซ่าอิตาลี เอกสารที่ต้องใช้

  1. หนังสือเดินทาง มีอายุ คงเหลือเกิน 6 เดือน
  2. หลักฐานการงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้หนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า แปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์การแปลเท่านั้น
  3. สมุดบัญชีออมทรัพย์ตัวจริง หรือ เงินฝากประจำ และใช้ แบ้งค์การันตีคู่กับสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีเดีวกันเท่านั้น
  4. กรณีสมรส ให้นำสำเนาทะเบียนสมรสแนบมาพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย พร้อมรับรองเอกสาร
  5. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย สี 2 นิ้ว ฉากหลังขาวเท่านั้น
  6. ประกันการเดินทางวงเงินประกัน 3000000 บาท
  7. ใบจองโรแงรม และใบจองตั๋วเครื่องบิน
อายุวีซ่าทีได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือตามจำนวนวันที่ ขอ
2900-3000 บาท ขึ้นอยู่กับค่าเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ 5  -7 วันทำการขึ้นไป สำหรับวีซ่ากรุ๊ปใช้เวลาขอ 14 วัน จันทร์ - ศุกร์ โทร 1900222344  รับเล่มต้องนัดสถานฑูติก่อน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบิน China Eastern Airlines ร่วมมือกับ Shanghai Disney Resort เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ ในธีม Zootopia เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสวนสนุก ...
สายการบินอลาสกา แอร์ไลน์  นำเสนออาหารจานร้อนบนเที่ยวบินอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมและห้องโดยสารหลักสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ระยะทางมากกว่า ...
สายการบินเอมิเรตส์เตรียมนำเสนอบริการสำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ เนื่องในวันไวน์สากลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2024  สายการบินจะเปิดตัวไวน์วินเทจที่หายากในฤดูร้อนนี้  ...
สนามบินนานาชาติเซ็นได (เมืองนาโทริ จังหวัดมิยางิ) ซึ่งดำเนินการสนามบินเซนได ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2024 ว่าจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมบริการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสาร (PSSC) ...
British Airways ประกาศว่าจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินตลอดทั้งปีระหว่างลอนดอนฮีทโธรว์ (LHR) และเจดดาห์ (JED) เริ่มตั้งแต่วันที่ ...visa