_LANG_32 : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 3,524

เดนมาร์กข้อมูลเบื้องต้น : กรุงโคเปนเฮเกน

ชื่อทางการ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark ตามภาษาเดนิช)
เมืองหลวง โคเปนเฮเกน (Copenhagen) หรือ Kobernhavn ตามภาษาเดนิช)
พื้นที่ 42,930 ตร.กม. (ไม่รวมเกาะกรีนแลนด์และเกาะแฟโร ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเอง) เดนมาร์กประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 400 เกาะ ซึ่งร้อยละ 90 ไม่มีผู้อาศัย
ประชากร รวมทั้งสิ้นประมาณ 5.3 ล้านคน ร้อยละ 70 อยู่ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด 4 เมืองตามลำดับได้แก่ Copenhagen, Arhus, Odense และ Aalborg ประชากรเกือบทั้งสิ้นเป็นชนชาติเดน (Dane) ร้อยละ 3 เป็นชาวต่างชาติ
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ประมุขของรัฐ สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอที่ 2
ภาษาประจำชาติ เดนิช (Danish) อยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย คนเดนิชส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี
เศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) ต่อหัวต่อคน อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก มาตรฐานการครองชีพจึงค่อนข้างสูง อาชีพหลัก ๆ อยู่ในภาคอุตสาหกรรมบริการ กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น
ศาสนา คริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran

ความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์กและอื่น ๆ

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
มีขึ้นเมื่อมีการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างสยามกับเดนมาร์ก เมื่อปี 2401 (ค.ศ. 1858)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(Office of Commercial Affairs)
Hellerupvej 76,2900 Hellerup, Denmark
โทรศัพท์ (45) 3962-6999 โทรสาร (45) 3962-6099
E-mail : dep@thaicom.dk

สำนักงานการบินไทย สาขาภาคพื้นสแกนดิเนเวีย
(Thai Airways International Office)
16 Raadhupladsen, 1550 Copenhagen V, Denmark.
โทรศัพท์ (45) 3375-0100 โทรสาร (45) 3375-0180
(แผนกตั๋วและสำรองเที่ยวบิน โทรศัพท์ (45) 3375-0120

เที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกนและสายการบิน SAS (เวลาการบิน 10 ช.ม. 55 นาที)
ท่าอากาศยานาโคเปนเฮเกน
เป็นศูนย์กลางการบินที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีเที่ยวบินเข้า-ออก กับนครต่าง ๆ กว่า 110 แห่งทั่วโลก ท่าอากาศยานห่างจากใจกลางกรุงโคเปนเฮเกน 20-25 นาที โดยรถยนต์

วัดไทยในเดนมาร์ก : 2 แห่ง คือ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร
: H.P. Hansensvej 3, 3660 Stenlose, Denmark.
โทรศัพท์ (45) 4717-1180 วัดป่าโคเปนเฮเกน
Rytterager 100, 2791 Dragor, Denmark. โทรศัพท์ (45) 3294-2522

จำนวนคนไทยที่พำนักอาศัยในเดนมาร์ก : ประมาณ 6,000 คน
จำนวนคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเดนมาร์ก : ประมาณ 8,191 คน (2547)
จำนวนคนเดนมาร์กเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย : ประมาณ 89,672 คน (2547)


เบ็ดเตล็ด
สภาพอากาศ
อากาศหนาวเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างติดลบถึง 3 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 16-18 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ความแตกต่างของเวลา ช้ากว่าประเทศไทย 6 ช.ม. (ปลายเดือนตุลาคม-ปลายเดือนมีนาคม)
เงินสกุล โครนเดนมาร์ก (DKK) อัตราแลกเปลี่ยนเงินโครนเดนมาร์กกับเงินสกุลต่างประเทศที่สำคัญคือ 1 โครน = 6.5 บาท และ 6 โครน = 1 ดอลลาร์สหรัฐและ 7 โครน= 1 ยูโร
โรงแรม ประมาณ 80 แห่ง 400-2,400 โครนต่อคืน รวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว
ภัตตาคารไทย มีประมาณ 40 แห่ง (ประมาณ 25 แห่งในกรุงโคเปนเฮเกน)
ร้านขายของชำของคนไทย นำเข้าสินค้าจากประเทศไทย
ประมาณ 15 แห่ง ไม่นับร้านขายของชำทั่วไปและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าไทย วางจำหน่าย
การโทรศัพท์ทางไกลไปยังประเทศไทย
รหัสประเทศไทย (0066) + รหัสจังหวัด [อาทิ กรุงเทพฯ (2) เชียงใหม่ (53), ขอนแก่น (43), สงขลา (47) เป็นต้น] + หมายเลขโทรศัพท์
การโทรศัพท์นอกจากใช้เครื่องของที่พักติดต่อโดยตรงหรือผ่านโอเปอเรเตอร์แล้ว อาจใช้เครื่องสาธารณะโดยหยอดเหรียญหรือ Phone card หรือบัตร Pre-paid card ของบริษัทเครือข่ายต่าง ๆ
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับกรณีฉุกเฉินทุกประเภท คือ 112
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามข้อมูล คือ 113
กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์เช่นเดียวกับไทย
หน่วยการวัด เมตริกตัน
เวลาเปิดทำการของร้านค้าโดยทั่วไป
จันทร์-ศุกร์ : 09.30-18.00 น.
เสาร์ : 09.00-14.00 น.
อาทิตย์ : ปิดทำการ
เวลาเปิดทำการของธนาคาร
จันทร์-พุธและศุกร์: 09.30-16.00 น.
พฤหัสบดี : 09.30-18.00 น.
การใช้บริการที่ร้านอาหาร : ไม่จำเป็นต้องให้ทิป (tip)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT หรือ MOM ตามภาษาเดนิช)
ร้อยละ 25 ซึ่งสามารถขอรับคืนได้ที่อากาศยานก่อนออกจากเดนมาร์ก โดยผู้ซื้อ/ผู้เดินทางต้องแสดงใบเสร็จและสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อคำบางคำในภาษาเดนิชที่อาจเป็นประโยชน์ กุ๊ดเด๋ (Goddag) = สวัสดี
ฟาร์เวล (Farvel) = ลาก่อน
ทัก (Tak) = ขอบคุณ
หมังทัก (Mamge Tak) = ขอบคุณมาก
โอ้นสะกุ (Undsk vid) = ขอโทษ

ข้อสนเทศที่พึงทราบ

การเดินทางไปเดนมาร์ก ถ้าเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ที่อยู่คือ
10 ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 2132021-5
หนังสือเดินทางทูต-ราชการ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา โดยสามารถพำนักอยู่ได้ 3 เดือน นักท่องเที่ยวไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเดนมาร์ก
คนเดนมาร์กเคารพกฎระเบียบ รวมทั้งระเบียบการจราจร อาทิ การสัญจรบนทางเท้า การใช้ทางข้ามถนน สัญญาณไฟจราจรสำหรับผู้เดินเท้า ผู้ขับขี่จักรยาน-จักรยานยนต์ และผู้ขับขี่รถยนต์
คนเดนมาร์กโอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อต่อเด็ก สตรี คนชรา และสัตว์เลี้ยงเป็นการเฉพาะ
สำนักงานการท่องเที่ยวกรุงโคเปนเฮเกน (Wonderful Copenhagen Tourist Information) Tel. (45) 33 11 13 25หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเดนมาร์ก
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณี จำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
(Royal Thai Embassy)Norgesmindevej 18,2900 Hellerup Denmark
โทรศัพท์ เบอร์กลาง (45) 39 62 50 10
ฝ่ายกงสุล (45) 09 90 00 90-91
โทรสาร เบอร์กลาง(45) 39 62 50 59
ฝ่ายกงสุล (45) 39 96 06 80


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...visa