_LANG_32 : ASIA / 22-03-2009 Views: 3,726

ปากีสถานกรุงอิสลามาบัด | เมืองการาจี
ข้อมูลเบื้องต้น : กรุงอิสลามาบัด

พื้นที่
802,900 ตร.กม. แบ่งเป็น 4 แคว้น คือ ปัญจาป ซินต์ บาโลชิสถาน และแคว้นชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ (NWFP)
เมืองหลวง
กรุงอิสลามาบัด เมืองท่าสำคัญคือ การาจี
เมืองสำคัญ

อากาศ
ละฮอร์ เป็นเมืองหลวงของแคว้นปัญจาป การาจีเป็นเมืองของแคว้นซินต์ และเมืองท่าที่สำคัญ

ฤดูร้อนอุณหภูมิอาจสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ช่วง มิ.ย.-ก.ค. มีมรสุม
ฤดูหนาว อุณหภูมิในกรุงอิสลามาบัด และตอนเหนือเฉลี่ย 1-5 องศาเซลเซียส

ศาสนา
ร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม
ภาษา
อูรดู เป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
อัตราแลกเปลี่ยน
1 เหรียญสหรัฐ ประมาณ 59 รูปีปากีสถาน (2548)
1 รูปีปากีสถาน ประมาณ 0.7 บาท
การคมนาคม
ถนนหนทางภายในประเทศยังไม่สะดวกนัก และระบบการขนส่งมวลชนยังไม่เพียงพอ

ข้อควรรู้

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะสุภาพสตรี ควรแต่งกายด้วยชุดที่ปกปิดมิดชิด หลีกเลี่ยงการแต่งชุดรัดรูป นุ่งกระโปรงสั้น กางเกงขาสั้นหรือใส่เสื้อแขนสั้นในที่สาธารณะหากเดินทางไปต่างจังหวัด แนะนำให้มีผ้าคลุมศีรษะเล็กน้อย จะเป็นการสุภาพ
ควรให้ความเคารพสถานที่สำคัญทางศาสนาและถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ตอนเหนือของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่แคว้น Azed Jummu Kashmir จะต้องขอรับใบอนุญาตจากทางการปากีสถานก่อนเดินทาง
ก่อนถ่ายรูปคนพื้นเมือง (โดยเฉพาะสตรี) จะต้องขออนุญาตก่อน
ห้ามถ่ายรูปสถานที่ตั้งของทหาร สะพาน และสนามบิน ฯลฯ
ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีการชุมนุมทุกประเภท
เวลาของปากีสถาน ช้ากว่าไทย 2 ชั่วโมง
ควรดื่มน้ำแร่บรรจุขวด
ไฟฟ้า ระบบ 220 โวลต์
โทรศัพท์ : เลขรหัสประเทศ 92 รหัสเมือง อิสลามาบัด 051 ละฮอร์ 042 การาจี 021
ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ อหิวาตกโรค ไวรัสตับอักเสบ และโปลิโอก่อนเดินทางไปปากีสถาน
การขับรถ ชิดซ้าย ใช้ใบขับขี่สากลได้
การเข้าเมือง

การเดินทางเข้าปากีสถาน จะต้องขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานที่กรุงเทพฯ ก่อน
การเดินทางเข้าปากีสถานโดยผิดกฎหมายจะถูกลงโทษจำคุก 10 ปี หรือปรับจำนวน 10,000 รูปีปากีสถาน
ปากีสถานไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสิ่งพิมพ์ต้องห้ามเข้าประเทศ
การลักลอบนำยาเสพติดเข้า-ออกประเทศ จะถูกลงโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต โดยการแขวนคอ

การศึกษา

มหาวิทยาลัยในปากีสถานที่ กพ. ให้การรับรองมีจำนวน 24 แห่ง
การสมัครเข้าศึกษาสามารถกระทำได้โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานที่กรุงเทพฯ และผู้จะเดินทางมาศึกษาต้องได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนก่อน
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้ภาษาอังกฤษ และอูรดู
การศึกษาในสถาบันศาสนา (Madrassah) ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลปากีสถาน ซึ่ง กพ.จะไม่สามารถรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันดังกล่าว ปัจจุบันรัฐบาลปากีสถานได้ประกาศห้ามนักศึกษาต่างชาติศึกษาใน (Madrassah)
การไปศึกษาในปากีสถาน นักศึกษาจะต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลไทยเสียก่อน โดยจะต้องไปขอ (Non Objection Certifivate- NOC) ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
การสมัครเข้าศึกษาในปากีสถานสามารถยื่นใบสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย โดยแนบหนังสือยินยอม (NOC) จากรัฐบาลไทย
นักศึกษาจะต้องขอรับการตรวจลงตราประเภทการศึกษา (Study Visa) ก่อนเดินทางไปปากีสถาน
นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปปากีสถานโดยใช้ Tourist Visa เนื่องจากรัฐบาลปากีสถานจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนประเภทและต่ออายุวีซ่า และจะให้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปขอรับการตรวจลงตรา Study Visa อีกครั้ง
หน่วยราชการไทย

สำนักงานการบินไทย เมืองการาจี
โทรศัพท์ (92-21) 568-5792, 566-0158-64
โทรสาร (92-21) 568-1513

สำนักงานการบินไทย เมืองละฮอร์
โทรศัพท์ (92-42) 637-1115, 630-9791-4

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
Royal Thai Embasssy, Islamabad
House No.23 Street No.25 F8/2 Islamabad
โทรศัพท์ (92 51) 228-0909, 228-2586,225-2185
โทรสาร (92-51) 225-6730
E-mail : thaiemb@dsiplus.net.pk


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
Royal Thai Consulate-General, Karachi
House No.23/ A-II , Main Khayaban-e-Shamsheer,
Phase V, Defense Housing Authority, Karachi
โทรศัพท์ (92-21) 587-4417,586-7097,583-0706 โทรสาร (92 21) 583-5409


สำนักงานการบินไทย กรุงอิสลามาบัด
โทรศัพท์ (92 51) 227-2141-2
โทรสาร (92 21) 279-1939


สำนักงานการบินไทย เมืองละฮอร์
โทรศัพท์ (92 42) 637-1115, 630-9791-4
โทรสาร (92 42) 636-8690

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองละฮอร์
โทรศัพท์ (92-42) 731-4431-2
โทรสาร (92-42) 735-2683หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศโอมาน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
(Royal Thai Embassy)
House No.23 Street No.25 F8/2 Islamabad
โทรศัพท์ (92 51) 228-0909, 228-2586,225-2185
โทรสาร (92-51) 225-6730
E-mail : thaiemb@dsiplus.net.pk


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศปากีสถาน : เมืองการาจี


กรุงอิสลามาบัด | เมืองการาจี
ข้อมูลเบื้องต้น : เมืองการาจี

สถานะ
การาจีเป็นเมืองหลวงของแคว้นซินต์

พื้นที่
3,527 ตร.กม.

ประชากร
12 ล้านคน

ภูมิอากาศ
กึ่งทะเลทรายร้อนชื้น
ฤดูร้อน พ.ค.- ต.ค. อุณหภูมิ 35-45 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว พ.ย.- มี.ค. อุณหภูมิ 12-25 องศาเซลเซียส

ภาษา
ใช้ภาษาอูรดูเป็นภาษาประจำชาติ แต่คนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ศาสนา
อิสลาม

สกุลเงิน
ปากีสถานรูปี

อัตราแลกเปลี่ยน
1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 52-54 รูปี

เวลาท้องถิ่น
ช้ากว่าไทย 2 ชม.

การปกครอง
เป็นรัฐบาลทหารมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ

การปกครองท้องถิ่น
แบ่งเป็น 4 แคว้น แคว้นปัญจาบ แคว้นสินด์ แคว้นบาโลกีสถาน และเขตปกครองด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ว่าการแคว้นและคณะมุขมนตรีจำนวนหนึ่ง

เมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจ
เมืองการาจีมีประชากรอาศัยหนาแน่นมากที่สุดของปากีสถาน คือ ประมาณ 12 ล้านคน

สภาพสังคม
เป็นสังคมชาวมุสลิม นิกายสุนนี่ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ

ปัญหาสังคม

การาจีเป็นเมืองใหญ่มีประชากรหนาแน่น ส่วนใหญ่ยากจน ไม่มีโอกาสทางสังคม มีปัญหายาเสพติด ปัญหาว่างงานมากจึงมีอาชญากรรมจี้ปล้น ก่อการร้ายสูง ไม่ควบคุมการพกอาวุธ บริการสาธารณะขาดมาตรฐาน ไฟฟ้าน้ำประปาขาดแคลน

แหล่งท่องเที่ยว

การาจีเป็นเมืองหลวงเก่าเมื่อครั้งอังกฤษปกครอง จึงมีถาวรวัตถุแบบตะวันตกน่าท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง รวมทั้งแหล่งประวัติศาสตร์ทางศาสนา อิสลามเก่าแก่ มีชายหาดหมู่บ้านประมง ส่วนใหญ่ชำรุดทรุดโทรม แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบพื้นบ้านไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ด้านการศึกษา
การาจีเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาอิสลามแห่งหนึ่ง มีนักเรียนไทยศึกษาเล่าเรียนด้านนี้ประมาณ 150 คน

คำแนะนำ
เนื่องจากการาจีเป็นเมืองล้าหลังทุรกันดาร ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ มีคนไร้ที่อยู่อาศัยตามที่ สาธารณะมาก ความเป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ ธรรมเนียมสตรีมุสลิมไม่ออกนอกบ้าน แต่หากจำเป็นต้องแต่งกายมิดชิด ร้านค้าธุรกิจทั่วไป และร้านอาหารมมีแต่ผู้ชายทำงาน ดังนั้น สตรีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นระบบสังคมเดี่ยวหากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศปากีสถาน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี
(Royal Thai Consulate General)
F16 บล็อค 9 เกฮาชาน คลิฟตัน การาจี
F16, Block-9, Kehashan, Clifton, Karachi
โทรศัพท์ (9221) 587-4417
โทรสาร (9221) 587-4555

บริษัทการบินไทย จำกัด สำนักงานเมืองการาจี
Thai Airways International
Metropols Hotel Mereweather Road Karachi
โทรศัพท์ (921) 566-0158-164
โทรสาร (7-095) 974 1531


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...visa