_LANG_32 : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 2,833

ฝรั่งเศสข้อมูลเบื้องต้น : กรุงปารีส

ก่อนเดินทาง
วีซ่า
การเดินทางไปฝรั่งเศส หรือเดินทางผ่านฝรั่งเศสเพื่อไปประเทศอื่น จำเป็นต้องขอวีซ่าจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก่อนเสมอ และต้องตรวจสอบจำนวนครั้งที่ท่านจะต้องเดินทางเข้า-ออก ฝรั่งเศส

ศุลกากร
แจ้งสำแดง (declare) สิ่งของมีค่าที่ท่านนำติดตัวเพื่อมิให้เกิดปัญหาเมื่อเดินทางออกจากฝรั่งเศส


ฝรั่งเศสเข้มงวดเรื่องการนำพืช ผลไม้ และดอกไม้สด หากถูกตรวจพบ เจ้าหน้าที่อาจขอให้ท่านแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)

กรณีท่านนำเงินตราต่างประเทศ (เงินสด) เข้าประเทศฝรั่งเศส จำนวนมากกว่า 50,000 ฟรังค์ฝรั่งเศส ควรแจ้งไว้เป็นหลักฐาน

กรณีท่านซื้อสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ควรเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน เพราะเจ้าหน้าที่ศุลกากรอาจขอตรวจสอบ

ข้อพึงระวัง
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนปีละกว่า 60 ล้านคน โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ซึ่งควรระวังดังนี้

ไม่ควรพกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมาก
ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงเกินจำเป็น เพราะท่านอาจตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้
ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่าแยกเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำหนังสือเดินทางในกรณีเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวสูญหาย
ไม่ควรทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในตู้นิรภัยในห้องพักของโรงแรมขณะที่ท่านไม่อยู่ ควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มิดชิด และมีพยานรับรู้
ระมัดระวังทรัพย์สินเมื่ออยู่ที่ท่าอากาศยานบริเวณรถไฟใต้ดิน และเขตที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไทยสูญเสียทรัพย์สินแก่กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มต่าง ๆ อาทิ นักล้วงกระเป๋า หรือถูกหลอกลวงในลักษณะต่าง ๆ เสมอมา
ระมัดระวังตัวเองและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เนื่องจากมีรายงานและข่าวเกี่ยวกับกลุ่มอันธพาลวัยรุ่นทำร้ายนักท่องเที่ยวโดยไร้เหตุผล
หน่วยราชการไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
โทรศัพท์ (01) 5690-1212 โทรสาร (01) 5690-1213

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน)
โทรศัพท์ (01) 5690-2600 โทรสาร (01) 5690-2602

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
โทรศัพท์ (01) 5626-0730 โทรสาร (01) 5626-0451

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
โทรศัพท์ (01) 5626-0448 โทรสาร (01) 5626-0736

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ (01) 5353-4700 โทรสาร (01) 4563-7888

สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

แผนกบัตรโดยสาร โทรศัพท์ (01) 4420-7015 โทรสาร (01) 4420-7049
ท่าอากาศยานกรุงปารีส โทรศัพท์ (01) 4862-4130 โทรสาร (01) 4864-6267
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทย
เมือง Bordeaux
26 Avenue Carnot 33200
โทรศัพท์ (05) 5602-3188

เมือง Lyon
40 Rue du Plat 69002 LYON
โทรศัพท์ (04) 7837-1658

เมือง Marseilles
8 Rue Cargo Rhin Fidelity 13002 Marseille
โทรศัพท์ (04) 9505-4700

เมือง Monaco
2 Avenue de la Madone MC 98000 Manaco
โทรศัพท์ 9330-9494หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศส
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
L'AMBASSADE ROYALE DE THAILANDE
8 Rue Greuze 75116 PARIS
โทรศัพท์ (331) 5626-5050
โทรสาร (331) 5626-0445-6
สถานีรถไฟ Metro Trocadero
โทรศัพท์ (331) 5626-0440 (หลังเวลาราชการ)
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
09.30 - 12.30 น. และ 14.30 - 17.30 น.

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...visa