_LANG_32 : MIDDLE EAST / 22-03-2009 Views: 11,802

อิสราเอลข้อมูลเบื้องต้น : กรุงเทลอาวีฟ
ประชากร มีประชากรประมาณ 6 ล้านคน 80% เป็นชาวยิว ที่เหลือเป็นชาวคริสต์ และมุสลิม
เมืองหลวง เยรูซาเล็ม
เมืองสำคัญ เทลอาวีฟ , ไฮฟา , เบียร์ เชวา
ภาษาราชการ ฮิบรู อังกฤษ
ภูมิอากาศ แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ทางใต้สุดอากาศร้อนชี้น และอากาศเย็นปานกลาง และมีฝนตกเล็กน้อย ในฤดูหนาว
ภูมิประเทศ อิสราเอลมีภูมิประเทศหลายลักษณะทั้งที่ราบชายฝั่งทะเล (ภาคตะวันตก) หุบเขา เทือกเขา (ภาคตะวันออก) ทะเลทราย (ภาคใต้) ทะเลสาบเดดซี ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของโลกก็อยู่ที่อิสราเอลเช่นกัน
วันหยุด ศุกร์ (บ่าย) และเสาร์ (ทั้งวัน)
สกุลเงิน เชคเกล
อัตราแลกเปลี่ยน 1 เชคเกล = 10 บาท
การคมนาคม รถเมล์หยุดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้างสรรพสินค้า ปิดวันเสาร์
ไปรษณีย์ วันอาทิตย์ - พฤหัส เปิดทำการเวลา 08.30 - 18.00 น.
วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.00 - 12.00 น.
ธนาคาร วันอาทิตย์ อังคาร และพุธ เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00
วันจันทร์ และพฤหัสบดี เปิดทำการเวลา 08.30 - 13.00 และ 16.30 - 19.00 น.
วันศุกร์ เปิดทำการระหว่าง 08.30 - 12.00 น.

วัฒนธรรม
อิสราเอลมีวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ผสมผสานกันกล่าวคือ วัฒนธรรมโบราณของยิวที่เก่าแก่กว่า 4,000 ปีและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการหลั่งไหลของชาวยิวจากทั่วโลก ที่กลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศโดยเฉพาะเมื่อก่อตั้งรัฐอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2491

ชาวอิสราเอลร้อยละ 90 อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่ทันสมัย แต่ก็มีบางส่วนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่า ส่วนประชากรอีกร้อยละ6 อยู่ในชนบท โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ลักษณะ คือ คิบบุตช์และโมชาฟ

ข้อมูลแรงงานที่ควรทราบ

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบัน คือ 3,335.18 เชคเกลต่อเดือน ต่อการทำงาน 186 ชั่วโมง ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงคือ 17.93 เชคเกล แต่คนงานต้องจ่ายภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าที่พัก ทำให้รายได้สุทธิต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

ค่าทำงานล่วงเวลา


หากทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และเวลาทำงานปกติ ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 9 ขึ้นไปถือเป็นการทำงานล่วงเวลา โดย 2 ชั่วโมงแรก จะได้ค่าทำงานล่วงเวลาร้อยละ 1.25 ของค่าจ้างในชั่วโมงทำงานปกติ และชั่วโมงถัดไปจะได้รับค่าล่วงเวลาร้อยละ 1.50 ของค่าจ้างชั่วโมง
ทำงานปกติ

หมายเหตุ
วันทำงานปกติ 8 ชั่วโมง/วันศุกร์ 6.5 ชั่วโมง

สวัสดิการ
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีประกันสุขภาพ และประกันสังคมทุกคน เพื่อคุ้มครองกรณีป่วย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ดี สำหรับ ผู้ที่หลบหนีทำงานอยู่ใน อส.นายจ้าง มักจะไม่ทำประกันสุขภาพและประกันสังคมให้ ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตลง

ภาษี
แรงงานต่างชาติทุกคนต้องจ่ายภาษีรายได้ โดยนายจ้างเป็นผู้หักจากค่าจ้างทุกเดือน ระหว่าง 210-853 เชคเกล ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน หากมีรายได้มาก ต้องจ่ายภาษีรายได้มากตามส่วน

ค่าสวัสดิการ
นายจ้างต้องจ่ายค่าสวัสดิการแก่ลูกจ้างปีละประมาณ 3,226 เชคเกล ดังนี้


วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างที่ทำงานครบเดือน มีสิทธิหยุดตามประเพณีปีละ 9 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 747.18 เชคเกล


วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีๆ ละ 12 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 996.24 เชคเกล


เงินรางวัลประจำปี
ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีๆ ละ 5 วัน และได้รับค่าสวัสดิการ 1,482.50 เชคเกล

นายจ้างที่หักภาษีเต็มในปีที่สองต้องจ่ายค่าสวัสดิการ ปีละ 3,226 เชคเกล ให้แก่ลูกจ้างด้วย
นายจ้างต้องจัดทำใบจ่ายเงินเดือนที่แสดงรายละเอียดค่าจ้างค่าล่วงเวลา การหักเงินและอื่นๆ ให้แก่ลูกจ้างด้วย
นายจ้าง/บริษัทจัดหางาน ไม่มีอำนาจส่งแรงงานกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง ขอให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือหากถูกส่งกลับ
หากท่านไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางการอิสราเอลกำหนด เมื่อท่านเดินทางกลับถึงประเทศไทย สามารถไปร้องทุกข์ให้บริษัทจัดหางานที่จัดส่งท่านรับผิดชอบได้ โดยไปร้องทุกข์ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดหรือที่คณะทำงานปราบปรามการหลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานฯ ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม. โทร. 0-2245-1025

คำแนะนำในการทำงานและใช้ชีวิต

ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง
มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นมิตรกับนายจ้างและคนท้องถิ่น
สามัคคีและช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน
ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น และเว้นการดื่มสุรา
ห้ามทะเลาะวิวาท / ทำร้ายร่างกาย
ห้ามเสพและจำหน่ายสิ่งเสพติด
ห้ามเล่นการพนัน
ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิด


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศอิสราเอล
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
(Royal Thai Embassy)
"Golda Center" 21 Shaul Hamelech Blvd.,
Tel Aviv 64367
โทรศัพท์ (9723) 695 8991,695 8980,(97-29) 695-89
โทรสาร (9723) 695 8991
E-mail : mailto:thaiath@otenet.gr
thaitlv@netvision.net.il

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...visa