หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 28-07-2015 Views: 1,494

การบินไทย เลิกเที่ยวบินไป แอลเอ และ โรม เริ่ม 25 ต.ค. 2558บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนบริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในตารางบินฤดูหนาว 2015/2016 ของการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์

โดยจะนำเส้นทางที่เคยยกเลิกไปแล้ว กลับมาให้บริการจำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน คือเส้นทางบิน กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ด และเส้นทางบิน กรุงเทพฯ – ลอนดอน

แต่จะยกเลิกเส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โซล – ลอสแองเจลิส, และเส้นทางบิน กรุงเทพฯ – โรม และ โอนย้ายเส้นทางบินภูมิภาคบางเส้นทางของการบินไทย ให้กับสายการบินพันธมิตร นั่นก็คือ สายการบินไทยสมายล์ นั่นเอง ซึ่งจะทำการบินแทน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลจากการปรับลดเที่ยวบินดังกล่าว ทำให้การบินไทยจะไม่มีเส้นทางการบินไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเส้นทางบินดังกล่าวนี่ ขาดทุนเฉลี่ยเส้นทางละ 300 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เสนอตารางการบินฤดูหนาว 2015/2016 ต่อคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนตารางการบินดังนี้

1. ยกเลิกเส้นทางบินและลดเที่ยวบิน

- ยกเลิกเส้นทางบิน ไป–กลับ กรุงเทพฯ – โซล – ลอสแองเจลิส จำนวน 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์

- ยกเลิกเส้นทางบิน ไป–กลับ กรุงเทพฯ – โรม จำนวน 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์

- ลดเที่ยวบิน ไป–กลับ กรุงเทพฯ – โกลกาตา จากเดิมวันละ 2 เที่ยวบิน เหลือ วันละ 1 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ การยกเลิกเส้นทางบินและลดเที่ยวบินใน 3 เส้นทางข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

2. เพิ่มเที่ยวบิน

- เพิ่มเที่ยวบินตรง ไป–กลับ กรุงเทพฯ – ลอนดอน จากเดิม 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันละ 1 เที่ยวบิน) เป็น 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันละ 2 เที่ยวบิน) ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส A380-800 และเพิ่มการให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777-300ER

- เพิ่มเที่ยวบินตรง ไป–กลับ กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต จากเดิม 7 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันละ 1 เที่ยวบิน) เป็น 14 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (วันละ 2 เที่ยวบิน) ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส A380-800 และเพิ่มการให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 777-300ER

ทั้งนี้ การเพิ่มเที่ยวบินทั้ง 2 เส้นทางข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

3. ปรับขนาดเครื่องบินในเส้นทางบินภูมิภาค

โดยใช้เครื่องบินที่มีขนาดเล็กลงทำการบิน เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้า ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ – ไฮเดอราบัด , กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง และ กรุงเทพฯ – ฉางซา โดยทั้ง 3 เส้นทาง จะโอนย้ายให้สายการบินไทยสมายล์ทำการบินแทน

ทั้งนี้ จะสามารถเริ่มโอนย้ายได้เมื่อสายการบินไทยสมายล์ ได้รับอนุญาตทำการบินจากกรมการบินพลเรือนและประเทศปลายทางแล้ว อนึ่ง การปรับเปลี่ยนเครื่องบินนี้จะไม่มีผลต่อการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และผู้โดยสารยังสามารถสำรองที่นั่งในเส้นทางดังกล่าวได้ผ่านทุกช่องทาง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงการปรับเปลี่ยนตารางการบินข้างต้น ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนตารางการบินดังกล่าวเป็นตามแผนที่จะต้องลดการขาดทุนควบคู่ไปกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการขายและการหารายได้ โดยปัจจุบันยังมีเที่ยวบินประมาณ 50 เส้นทาง ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน และ/หรือ ขาดศักยภาพในการทำกำไรที่คุ้มค่า ซึ่งตามแผนปฏิรูปนั้น บริษัทฯ คั้งเป้าที่จะลดเส้นทางบินอีกประมาณร้อยละ 10 ของเส้นทางทั้งหมด แต่ในครั้งนี้ ได้ทำการปรับลดเที่ยวบินเพียงประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากเส้นทางบินบางส่วนได้มีผลการดำเนินงานที่กระเตื้องขึ้น

2. ในการพิจารณาตัดสินใจยกเลิกเส้นทางบิน บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปี, ศักยภาพของตลาด, ศักยภาพในการพัฒนา และ จำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางต่อไปยังเที่ยวบินอื่น (connecting passengers) เป็นต้น ซึ่งได้พิจารณาอย่างเข้มงวดและรอบคอบ ซึ่งเส้นทางบินที่บริษัทฯ ตัดสินใจยกเลิกในครั้งนี้นั้น เป็นเส้นทางที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในทุกหลักเกณฑ์

3. การยกเลิกเส้นทางต่าง ๆ เป็นการยกเลิกเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะพิจารณากลับมาให้บริการในเส้นทางดังกล่าวได้อีกครั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปไประยะหนึ่งและมั่นใจว่าสามารถกลับมาแข่งขันในเส้นทางนั้นๆ ได้ เช่นเดียวกับการกลับมาให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ลอนดอน และ กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต ในครั้งนี้

4. การปรับเปลี่ยนเส้นทางในบางเส้นทาง

ผู้โดยสารจะยังคงได้รับความสะดวกสบาย เช่น เส้นทาง กรุงเทพฯ – โรม ที่บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดการเดินทางผ่านเส้นทางกรุงเทพฯ – มิวนิก กับการบินไทย และต่อเครื่องบินของสายการบินพันธมิตรไปยังโรม และเที่ยวกลับผ่านแฟรงค์เฟิร์ตกับการบินไทยซึ่งให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส A380–800 ซึ่งเป็นเครื่องบินใหม่และมีความสะดวกสบาย

โดยบริษัทฯ มั่นใจว่านอกจากผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายในตารางการบินที่ใช้เวลาบินในระดับทัดเทียมกับสายการบินอื่น ๆ แล้ว ผู้โดยสารยังสามารถพักผ่อนได้ตลอดคืนโดยไม่ต้องหยุดพักเปลี่ยนเครื่องในกลางดึกเมื่อเทียบกับตารางการบินของสายการบินที่ต้องเดินทางผ่านตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารที่ได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ในเส้นทางที่จะได้ทำการยกเลิก โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้โดยสาร ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการเดินทางทดแทนไปในเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร

หากผู้โดยสารไม่สะดวกในการเดินทางกับเที่ยวบินที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทดแทนไว้ให้ ก็สามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวนในเที่ยวบินที่ยังไม่ได้เดินทางได้ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa