หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 30-10-2015 Views: 1,195

การบินไทยพร้อมพนักงานจิตอาสาดูแลผู้แสวงบุญฮัจย์เดินทางสู่ซาอุดีอาระเบียด้วยความประทับใจบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากท่าอากาศยานหาดใหญ่และนราธวาสไปยังท่าอากาศ
ยานมะดีนะห์ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อประกอบพิธีฮัจย์ได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และประทับใจ
ในการเดินทาง โดยในปีนี้การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรวม 15 เที่ยวบิน สามารถขนส่งผู้แสวงบุญได้รวม
จำนวน 4,335 คน

บริษัท ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ลูกเรือและพนักงานจิตอาสาจากฝ่ายต่างๆ พร้อมใจกันที่จะร่วมอำนวย
ความสดวกและบริการด้วยใจแก่ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจากภาคใต้ ตั่งแต่บริการเช็คอิน
ตรวจรับบัตรโดยสารโหลดสัมภาระเดินทางไปจนถึงขึ้นเครื่องบิน และตลอดเส้นทางการบินนั้นบริษัทได้จัด
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรวมถึงลูกเรือจิตอาสาไว้คอยดูแลและบริการผู้แสวงบุญให้ได้รับความสดวก
สบายและประทับใจตลอดการเดินทาง รวมทั้งจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบินพิเศษที่ผลิด
โดยครัวฮาลาลของการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอนการประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามและได้
รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้แสวงบุญทุกท่านได้รับความสดวกสบาย
อย่างเต็มที่ตลอดการเดินทางด้วยความประทับใจ
- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ OCTOBAR 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa