หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 09-11-2015 Views: 1,272

การบินไทยร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทง
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
ได้จัดตกแต่งห้องพักรับรองพิเศษ (Lounge) บริเวณโถงเช็คอิน ROW A ในบรรยากาศแบบไทยๆ และจำลอง
เทศกาลลอยกระทง และสัมฝัสความเป็นไทยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒน
ธรรมไทย อาทิ การแสดงดนตรีไทยการขับร้องเพลงไทยอย่างงดงาม นอกจากนี้ ยังจัดทำกระทงให้ผู้โดยสาร
ได้ลอยจริงๆอีกด้วย

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงการบินไทยยังได้บริการของหวานจากพิเศษ แก่ผู้โดยสารที่
เดินทางในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้โดยเที่ยวบินภายในประเทศ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะได้ลิ้มรสขนมหม้อแกง
ถ้วยทอง ขนมเสน่ห์จันทร์ ขนมลูกจันทร์และผู้โดยสารชั้นประหยัดจะได้ลิ้มลองพายเผือกมะพร้าวอ่อนแสนอร่อย สำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศชั้นหนึ่งจะได้รับบริการด้วยขนมพระพรายข้าวเหนียวสัง
ขยาและลูกชุบ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะลิ้มลองขนมข้าวเหนียวสังขยา ลูกชุบพิเศษสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบิน TG676 และ TG910 บริการใหม่จะได้รับบริการขนมพระพรายและลูกชุบและผู้โดยสารชั้นประหยัดมีวุ้นมะพร้าวอ่อนไว้บริการ ทั้งนี้การให้บริการอาหารพิเศษบนเครื่องบินจะให้บริการ
ปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาล เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจสูงสุด

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ NOVEMBER 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa