หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 08-12-2015 Views: 1,205

การบินไทยได้รับรางวัลTHAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2015 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลด้านความยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆจากการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
30,000-100,000ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Award) เพื่อ
ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Govermance : ESG) โดยมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนอย่างรอบด้าน

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ DECEMBER 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa