หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 14-12-2015 Views: 1,303

การบินไทยสนับสนุนรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีประจำปี 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ประจำปี 2558 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพในปี พ.ศ. 2543 โดยสภาการพยาบาล เป็นรางวัลนานาชาติที่พิจารณาให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์จากทุกประเทศทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตซึ่งการบินไทยให้การสนับสนุนรางวัลดังกล่างเป็นประจำทุกปี โดยมอบบัตรโดยสารสนับสนุนการเดินทางของคณะกรรมการการตัดสินรางวัลฯ และผู้ได้รับรางวัลจากนานาชาติ เพื่อใช้ในการเดินทางมายังประเทศไทย

ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พอลลีนปีเตอร์ เมลลา (ซ้าย) พยาบาลและผดุงครรภ์ชาว
แทนซาเนียและ ดร.โรส จเอลนโลวู (ขวา) พยาบาลและผดุงครรภ์ชาวซิมบับเว

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ DECEMBER 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa