หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 18-12-2015 Views: 1,230

การบินไทย ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนเยาวชนไทยคว้าชับในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ปี 2558
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับแก่ผู้แทนยาวชนไทย ในการคว้าชัยจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี 2558 ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ วิชาฟิสิกส์โอลิมปิก ณ สาธารณรัฐอินเดีย ได้รับรางวัล 1 เหรืยญทอง 4 เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงวิชาชีววิทยาโอลิมปิก ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ได้รับรางวับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน วิชาเคมีโอลิมปิก ณ สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3เหรียญเงิน วิชาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ สาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้รับรางวัล 4เหรียญเงิน วิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง และวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) สนับสนุนบัตรโดยสารแก่คณะผู้แทนยาวชนไทยเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการบินไทยทั่วโลก และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนเยาวชนไทยได้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทสไทย

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ DECEMBER 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa