หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 02-04-2016 Views: 1,053

การบินไทย ร่วมโครงการสนามบินแห่งการเรียนรู้
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 5 หน่วยงานทางอากาศได้แก่ ท่าอากาศยานไทย วิทยุการบินแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรียน และกรมท่าอากาศยาน ดำเนินโครงการ "สนามบินแห่งการเรียนรู้" ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ นำวิทยากรให้ความรู้ด้านกิจการขนส่งทางอากาศ และแสดงนิทรรศการสร้างความเจ้าใจเกี่ยวกับกิจการด้านการบิน รวมทั้งแนะนำอาชีพในธุรกิจายการบิน อาทิ นักบิน

พนักงานต้อนรับบบเครื่องบิน พนักงานครัวการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และไปรษณียภัณฑฯ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานยานสุวรรณภูมิ ดอนเมืองรวม 14 แห่ง จำนวน 500 คนได้รับความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในแนวทางสาขาการศึกษาในอนาคต โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ตอบสนองกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมด้านการศึกษาของการบินไทย

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ MARCH 2016

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa