หมวด : ข้อมูล ความรู้ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน / 05-04-2016 Views: 1,306

การบิไทยนำนักศึกษารอบรองชนะเลิศประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 เยี่ยมชมกิจการการบินไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำนักศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกจากประกวดโครงการ "นวัตกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" ครั้งที่ 2 ในรอบรองชนะเลิศ เข้าชมฝ่ายช่างการบินไทยฝ่ายบริการภาคพื้นและศูนย์ลูกเรือการบินไทย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างแบบผลงานในการประกวดรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะประกาศผลเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการประกวด "นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน" (TG Travel Green Innovation) เป็นความร่วมมือระหว่าง การบินไทย กับ บริษัทแอร์บัสฯ ที่ต้องการเปิดโอกาศให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถ

ด้วยการส่งผลงานนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Aviation Innovation) เข้าประกวดใน 3 ประเภทได้แก่ การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยาน เพื่อการพาณิชย์และการออกแบบการบริการในธุรกิจสายการบินโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพ - ปารีส - ตูลูส พร้อมทัศนศึกษากรุงปารีส และเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัสในตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

- ข้อมูลจากหนังสือสวัสดีการบินไทยฉบับที่ MARCH 2016

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯการบินไทยจำกัดมหาชน ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
United Airlines เปิดตัวฟีเจอร์รายการรอที่นั่งที่ต้องการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสาร United Airlinesได้เปิดตัวฟีเจอร์การกำหนดที่นั่งใหม่ในแอปพลิเคชันบนมือถือ ...
สายการบินฮาวายเอี้ยนแอร์ไลน์ ได้เริ่มให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dreamliner รุ่นใหม่ บนเส้นทางโฮโนลูลูไปยังซานฟรานซิสโก ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน Delta Air Lines (Delta) ได้เปิดตัว Miami Sky Club Lounge ที่เพิ่งขยายใหม่ ด้วยพื้นที่เพิ่มเติมเกือบ ...
สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ ได้ประกาศให้บริการ wifi ฟรีสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยเริ่มต้นฤดูร้อนนี้ ...
สายการบิน STARLUX Airlines ได้ประกาศความร่วมมือกับ PEANUTS  ในทุกเส้นทาง ยกเว้นเส้นทางไทเป/เถาหยวน ไปยังลอสแองเจลิส  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ...visa